Advokatbyrån

Jag riktar mig i huvudsak till privatpersoner och arbetar främst inom områdena nedan.

Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge, underhåll, bodelning)
Brottmål
Målsägandebiträde
Skadestånd
LVU- och LVM-mål
Asylärenden

Jag hjälper gärna dig att förmedla rättshjälp och rättsskydd.