Advokatbyrån

Jag riktar mig i huvudsak till privatpersoner och arbetar främst inom områdena nedan.

Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge, underhåll)
Brottmål
Målsägandebiträde
Skadestånd
LVU- och LVM-mål

Jag hjälper gärna dig att förmedla rättshjälp och rättsskydd.